HR Prvaci

OSVOJENE TITULE PRVAKA HRVATSKE
1996-2008

GOLF KLUB ZAGREB
EKIPNO PRVENSTVO KRVATSKE
MUŠKI
(8)
Mirko Raić
96, 97, 98, 99, 00, 01
Lovro Plejić
06
Marin Štahan
07
ŽENE
(7)
Snježana Crnoglavac
99, 00, 01, 05, 06, 07, 08
POJEDINAČNO PRVENSTVO KRVATSKE
MUŠKI (9)
96, 97, 98, 99, 00, 01, 06, 07, 08
ŽENE (4)
99, 00, 06, 07
POJEDINAČNO JUNIORSKO PRVENSTVO KRVATSKE
MUŠKI
Marko Galić
97
Lovro Plejić
06

U Zagrebu, 22.09.2008.

Nikola Smoljenović