Rezultati 2016

 
Golf Klub Zagreb
Fancevljev prilaz 16, 10010 Zagreb
Telephone: +385 1 6673-308
E-mail: gczagreb@gczagreb.hr
www.gczagreb.hr
fb: GC Zagreb
IBAN: HR2223400091100116021
 
GOLF KLUB ZAGREB
REZULTATI TURNIRA GK ZAGREB
Mokrice 12.06.2016.
 
1. BRUTO GOST:
MILAN ZEC
21
1. BRUTO DAME GOST:
GORDANA POPOVIĆ
15
LONGEST DRIVE:
TIN ŽEPEK
228 M
NEAREST TO THE PIN:
NIKOLA KRAJAČIĆ
3,46 M
PRVENSTVO GK ZAGREB 2016
1. BRUTO GOSPODA - PRVAK KLUBA:
ANDRIJA ANTIĆ
26
1. NETO A (0-17,5):
ROBERT MALEKOVIĆ
36
2. NETO A (0-17,5):
ZDRAVKO GALIĆ
35
3. NETO A (0-17,5):
-------------------
--
1. NETO B (17,6-24,0):
BRUNO BADURINA
43
2. NETO B (17,6-24,0):
NIKOLA ŽUFIKA
34
3. NETO B (17,6-24,0):
LUIGI SIMONETTA
30
1. NETO C (24,1-54):
TIN ŽEPEK
58
2. NETO C (24,1-54):
BORIS DRNJEVIĆ
57
3. NETO C (24,1-54):
MARKO FRESL
47
 
Prijatelji Kluba:
 
 
REZULTATI: BRUTO