Monthly Archives: December 2017

Čestitke novom vodstvu HGS-a

U četvrtak, 21. prosinca, u Zagrebu je održana skupština HGS-a. Naš klub je ponovno dobio važne funkcije, Nikola Smoljnović je delegat-predstavnik HGS-a u HOO-u uz dosadašnje funkcije u odboru za Natjecanje kao i trener reprezentacije. Mišo Obranović je produljio mandate u NO te odboru za pravila i HDCP. Nikola Žufika je izabran u Odbor za…
Pročitaj više